سئو و طراحی سایت قدرتمند ترین تیم سئوی کشور http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com 2017-06-28T00:16:53+01:00 text/html 2017-06-04T20:06:33+01:00 mostafa-alizadeh.mihanblog.com mostafa alizadeh معرفی http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com/post/100 <a href="http://idehalgostar.persianblog.ir/ http://idehalgostar.parsiblog.com/ http://idehalgostar.mihanblog.com/ http://idehalgostar.blogsky.com/ http://idehalgostar.blogfa.com/" target="" title=""><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="311" style="text-align: left; direction: rtl; border-collapse: collapse; width: 233pt;"> <colgroup><col width="311" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:11373;width:233pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" dir="LTR" align="left" width="311" style="height:15.0pt;width:233pt"><a href="http://idehalgostar.persianblog.ir/" target="" title="">http://idehalgostar.persianblog.ir/</a></td></tr></tbody></table></a><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="311" style="text-align: left; direction: rtl; border-collapse: collapse; width: 233pt;"><colgroup><col width="311" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:11373;width:233pt"></colgroup><tbody> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" align="left" style="height:15.0pt"><a href="http://idehalgostar.parsiblog.com/" target="" title="">http://idehalgostar.parsiblog.com/</a></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" align="left" style="height:15.0pt"><a href="http://idehalgostar.mihanblog.com/" target="" title="">http://idehalgostar.mihanblog.com/</a></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl64" dir="LTR" align="left" style="height:15.0pt"><a href="http://idehalgostar.blogsky.com/" target="" title="">http://idehalgostar.blogsky.com/</a></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" dir="LTR" align="left" style="height:15.0pt"><a href="http://idehalgostar.blogfa.com/" target="" title="">http://idehalgostar.blogfa.com/</a></td> </tr></tbody></table> text/html 2017-05-31T10:26:49+01:00 mostafa-alizadeh.mihanblog.com mostafa alizadeh تعریف ترمووود http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com/post/89 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">تعریف ترمووود:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp; یکی از فراوان ترین و در دسترس ترین مواد موجود در طبیعت، چوب می باشد. طی پژوهش های انجام شده در انجمن </span><a href="https://parsiawood.co/%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%88%d8%af/"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ترمووود</span></a><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> فنلاند، متخصصین و مهندسین <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با دستیابی به فن آوری های به روز و جدید</span>، قادر به <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شکست مولکولی سلولز چوب با به وجود آوردن شرایط خاص در کوره های ترمو شدند.</span> استفاده از روش تیمار حرارتی (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Heat Treatment </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;) برای وجود آوردن ویژگی ترمو یکی از بهترین روش ها محسوب می شود. چوب های ترمو تولید شده با روش تیمار حرارتی نسبت به سایر چوب های حاصل از دیگر روش های خشک و اشباع کردن چوب، دارای مزیت مقاومت بالاتر و صد درصدی هستند اما قیمت گران تری نیز دارند. &nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فرایند ترموود:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">&nbsp;&nbsp; برای تولید چوب های ترمو 3 مرحله انجام می شود . <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فاز 1: افزایش دما و خشک کردن چوب در دمای بالا <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در مرحله اولیه فرایند </span><a href="https://parsiawood.co/"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ترموود</span></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> <span lang="FA">، دمای چوب با کمک حرارت و بخار آب در کوره ی حدود 100 درجه سانتی گراد به سرعت افزایش پیدا می کند و بعد از آن به مرور و یکنواخت بر دما افزوده می شود تا به 130 درجه سانتی گراد برسد. در این فاز سعی می شود تا میزان رطوبت چوب به حدود صفر کاهش یابد.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فاز 2: حرارت‌دهی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در فاز دوم باز هم افزایش دمای کوره تا 225-180 درجه سانتی گراد ادامه پیدا می کند و به مدت 3-2 ساعت در این دما باقی می ماند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">فاز 3: رطوبت‌دهی و خنک کردن <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">با کاهش دمای چوب به 90-8 درجه سانتی گراد به کمک پاشیدن آب، مجدداً با کمک رطوبت دهی، رطوبت مناسب حدود 7-4 درصد دوباره به چوب بازگردانده می شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شرکت پارسیاوود پس از سال‌ها تجربه، تلاش و اجرای بیش از 1000 پروژه با استفاده از ترمووود در زمینه‌های مختلف از جمله </span><a href="https://parsiawood.co/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">نمای چوبی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ساختمان</span></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> <span lang="FA">، دکینگ (کف چوبی)</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Decking)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، محوطه و استخر، پرگولا، آلاچیق و لوور چوبی و همچنین پارکت‌های تمام چوب و پارکت‌های لمینیت، آماده ارائه‌ی خدمات و انجام پروژه‌های معماری و ساختمانی بر پابه ترموود (ترموود) می‌باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Parsiawood.co<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شماره تماس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>26201712&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> - </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>26654350</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-05-25T22:44:08+01:00 mostafa-alizadeh.mihanblog.com mostafa alizadeh نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com/post/99 <center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4325" title="نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium" target="_blank">نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium</a></strong></center><br><h1>نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium 4.8</h1><p>سئوی سایت ها همواره یکی از مهمترین نکات قابل توجه پس از راه اندازی هست به همین دلیل در اغلب سایت های وردپرسی از دو افزونه ی Yoast SEO و all in one pack مشهور تر هستند که وب مستران و <a href="http://seo8.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سئو</a> کاران بر روی سایت ها نصب میکنند.</p><h2><strong>نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium یک افزونه ساده و بسیار کارآمد برای سئو تمامی سایت های وردپرسی پیشنهاد می شود. در زیر برخی از ویژگی های اون رو مرور می کنیم</strong></h2><p>در زیر به کلیه امکانات افزونه وردپرس سئو اشاره می کنیم تا با قسمت های مختلف این افزونه حرفه ای سئو آشنا بشید . اینکه میگم یکی از بهترین افزونه های سئو وردپرس یا محبوب ترین فقط یک شعار برای فروش محصول نیست شما با مراجعه به مخزن وردپرس ( WordPress repository ) و یا سایت اصلی yoast.com تعداد دانلود های این افزونه رو مشاهده کنید نزدیک ۳۰ میلیون سایت فقط از نسخه پریمیو این افزونه استفاده می کنند یعنی این همه سایت چجوری به این نتیجه رسیدن؟</p><h3><strong>نوشتن محتوای کاملا سئو شده و بهینه با seo yoast</strong></h3><p>با استفاده از افزونه سئو وردپرس yoast شما قادر خواهید بود محتوای مطالب خودتون رو کنترل کنید , یکی از قابلیت های بسیار خوب افزونه وردپرس سئو بررسی محتوای سایت شما می باشد و سه چراغ سبز , زرد , قرمز کیفیت مطلب رو به شما نشون میده و کمک می کنه تا بتونید به بهترین شکل ممکن مطالب خودتون رو بهینه کنید.</p><h3><strong>عنوان نوشته و توضیحات سفارشی با wordpress seo by yoast</strong></h3><p>یک مطلب دارای یک عنوان و محتوا می باشد که گوگل عنوان رو در نتاریج جست و جو نمایش میده و به صورت دلخواه قسمتی از محتوا رو هم در زیر عنوان نمایش میده , وردپرس سئو به شما اجازه میده تا بتونید برای مطالب خود عنوان و توضیحات سفارشی مشخص کنید تا در نتایج گوگل بتونید چشم گیر تر باشید .</p><h3><strong>روبات پیکربندی متا ها</strong></h3><p>افزونه سئو wordpress seo by yoast دارای ربوبات های پیکربندی متا ها می باشد , شما می تونید با این قابلیت مواردی چون جلوگیری از نمایش مطلب در گوگل و نقشه سایت جلوگیری کنید . چیزی که برخی سایت های به ان نیاز دارند. دارای بخش تنظیم نحوا نمایش مطالب در شبکه های اجتماعی. خوب میبینید که این&nbsp;نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium تا اینجا کولاک کرده. بریم بقیه موراد رو ببینیم.</p><hr><h3><strong>تکنولوژی نمایش کلمات کلیدی که زیاد جست و جو میشن</strong></h3><p>یکی از مهمترین قسمت های افزونه سئو وردپرس yoast seo انتخاب کلمه کلیدی برای آنالیز محتوا می باشد این قسمت دارای تکنولوژی موتور جست و جوی گوگل هستش یعنی کلمات و جملات مهمی که توسط کاربران زیاد جست و جو میشه رو می تونه بهتون نشون بده تا شما بتونید بهترین کلمه کلیدی رو برای محتوای خودتون انتخاب کنید.</p><h4><strong>ساخت نقشه سایت</strong></h4><p>یکی دیگر قسمت های مهم هر وب سایتی وجود نقشه سایت هست همون site map که به موتورجست و جو ها کمک می کنه بتونن به راحتی به مطالب سایت ما دسترسی داشته باشن این افزونه سئو وردپرس به شما اجازه میده که بتونید به راحتی برای سایت وردپرس خود یک نقشه حرفه ای ایجاد کنید و قسمت های مختلف آن را کنترل کنید.</p><h4><strong>بهینه سازی rss خوراک سایت</strong></h4><p>rss در وردپرس یا همون خوراک سایت مثل نقشه سایت می تونه عمل کنه با یه کم کارایی متفاوت . وردپرس سئو yoast به شما اجازه میده بتونید بخش فید سایتتون رو کنترل کنید و یک توضیح برای ابتدا و انتهای مطالب در خوراک مشخص کنید که این می تونه لینک به سایت شما باشه.</p><h4><strong>برید کرومب ( موقعیت مکانی کاربر در سایت )</strong></h4><p>یکی دیگر از لازمه های هر وب سایتی بخش برید کرومب می باشد . یعنی نمایش موقعیت مکانی کاربر داخل سایت این مورد در اکثر قالب های وردپرس موجود هست افزونه wordpress seo by yoast کمک می کنه بتونید به بهترین شکل ممکن این بخش رو سفارشی سازی کنید. در ادامه میتوانید توضیحات کامل تری از نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium رو مشاهد کنید</p><hr><h4><strong>ویرایش فایل های مهم .htaccess و rebots.txt</strong></h4><p>کلیه سایت ها چه وردپرس و چه سیستم دیگه ای هر وب سایتی این دو فایل رو داره یعنی .htaccess و rebots.txt که مهمترین فایل ها در سئو محسوب میشه ما از طریق این دو فایل می تونید موارد مهممی رو برای بهینه بودن سایت و سئو کردن سایت انجام بدیم. افزونه yoast seo این دو فایل رو در بخش تنظیمات خودش در اختیار شما میزاره تا بتونید تغییراتتون رو به راحتی داخل این فایل ها اعمال کنید.</p><h4><strong>تنظیمات کنسول جستو جوی گوگل</strong></h4><p>کنسول جستجو گوگل Google Search Console برند جدید از شرکت گوگل است که اخیرا جایگزین گوگل وبمستر تولز Google Webmaster Tools شده است. ۱۰ سال قبل ابزاری بنام گوگل وبمستر تولز توسط شرکت گوگل معرفی شد که تا کنون بهترین ابزار آنالیز وب سایت برای وب مسترها بوده است و اخیرا گوگل برای بدست آوردن کاربران بیشتر برای این ابزار قدرتمند خود نام آن را به کنسول جستجو گوگل ( Google Search Console ) تغییر نام داده است. wordpress seo اجازه میده بتونید سایتتون رو از طریق مدیریت وردپرس به این کنسول موتور جست و جو وصل کنید</p><h4><strong>بهینه سازی پیوند یکتا</strong></h4><p>افزونه سئو وردپرس یواست از بهترین نوع پیوند یکتا در وردپرس استفاده می کنه و همچنین اجازه میده تا بتونید کاملا ادرس مطالب و برگه ها رو کاملا سفارشی سازی کنید . آدرس مثل محتوا می تونه یکی از مهمترین بخش های مطالب در سئو محسوب بشه . همچنین در قسمتی دیگر اجازه این رو دارید تا بتونید نحوه نمایش درس ها رو کلا کنترل کنید و یک سری موارد اضافی که باعث طولانی شدن ادرس های شما میشن رو حذف کنید.&nbsp;واقعاً&nbsp;نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium بسیار افزونه بسیار عالی هست.</p><hr><h4><strong>بهینه سازی ناحیه هدر سایت</strong></h4><p>در دیگر بخش های wordpress seo شاهد گزینه ای برای بهینه سازی ناحیه هدر خواهید بود که می خواد اگه شما می خواهید کدهای اضافه از هدر رو نمایش نده و سبب بهینه شدن کدهای هدر قالب وردپرس سایت شما میشه.</p><h4><strong>مدیریت ریدایرکت ها در وردپرس</strong></h4><p>مدیریت ریداریرکت های که شما در نسخه حرفه ای وردپرس سئو شاهد خواهید بود به شما اجزاه میده تا انواع خطا ها در سایتتون رو به ادرس های جدید ریدایرکت کنید . بدون شک هیچ ساتی بدون خطا نیست ادرس هایی که به خطا دچار شدن و سبب امتیاز منفی در سایت میشن . yoast این قابلیت رو داره تا بتونید به راحتی و فقط با چند کلیک خطا های سایت خود را به ادرس های جدید ریدایرکت کنید و از گرفتن نمره منفی توسط موتور جست و جو جلوگیری کنید.</p><h4><strong>بررسی کلید واژه کانونی چند منظوره ( کلمات کلیدی را به صورت حرفه ای بررسی کنید )</strong></h4><p>کلید واژه ها یا همون کلمات کلید محتوای نوشته که بعد از اتمام نوشته توسط افزونه وردپرس سئو باید بررسی کنیم … در نسخه حرفه ای افزونه شاهد این خواهید بود که میشه چندین کلمه کلیدی رو روی مطلب بررسی کرد تا بشه بهترین کلمه رو از بین کلمات کلیدی موجود برای مطلب خود انتخاب کنیم.</p><p>منبع محتوای بالا برگرفته شده از &nbsp;<a href="http://bigtheme.ir/wordpress-seo-by-yoast-premium/">بیگ تم</a></p><h5><a href="http://uploadboy.me/pyihyyfchvv0/wordpress-seo-premium.zip.html">دانلود&nbsp;نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium 4.8</a></h5><p>ورژن نسخه ۴٫۸ حجم ۷&nbsp;مگابایت</p><br><center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4325">نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium</a></strong></center><br><center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4325">ادامه مطلب ... </a></strong></center><br> text/html 2017-05-25T22:43:28+01:00 mostafa-alizadeh.mihanblog.com mostafa alizadeh دانلود رایگان مجموعه افزونه های Yoast Seo http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com/post/98 <center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4542" title="دانلود رایگان مجموعه افزونه های Yoast Seo" target="_blank">دانلود رایگان مجموعه افزونه های Yoast Seo</a></strong></center><br><h1>دانلود رایگان مجموعه افزونه های ۴٫۸ Yoast Seo</h1><p>سئوی سایت ها همواره یکی از مهمترین نکات قابل توجه پس از راه اندازی هست به همین دلیل در اغلب سایت های وردپرسی از دو افزونه ی Yoast SEO و all in one pack مشهور تر هستند که وب مستران و <a href="http://seo8.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سئو</a> کاران بر روی سایت ها نصب میکنند.</p><p>پکیج افزونه های <strong>سئو وردپرس <a href="http://seo8.ir/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-yoast-seo-premium/">wordpress seo by yoast</a></strong> را در این بخش خدمت شما عزیزان معرفی می کنم. افزونه های جانبی که روی افزونه yoast seo نصب خواهند شد. افزونه سئو وردپرس yoast دارای چندین افزودنی می باشد به اسم های ( افزونه سئو و بهینه سازی ویدئو ها،‌سئوی محلی وردپرس و سئوی ووکامرس&nbsp;و سئو و بهینه سازی اخبار&nbsp;) که هر کدام از این موارد قابلیت جدیدی رو به سایت شما اضافه خواهد کرد برای بهبود وضعیت سئو .</p><p>در زیر ابتدا خود نسخه اصلی پریمیوم رو توضیح میدیم و بعد تک تک افزونه رو توضیح و در آخر این پست میتونید آخرین ورژن این برنامه را به صورت رایگان دانلود نمایید.</p><hr><p><strong>نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium یک افزونه ساده و بسیار کارآمد برای سئو تمامی سایت های وردپرسی پیشنهاد می شود. در زیر برخی از ویژگی های اون رو مرور می کنیم</strong></p><p><img class="aligncenter wp-image-4548 size-full" src="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Premium.png" alt="نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium" width="590" height="300" srcset="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Premium.png 590w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Premium-300x153.png 300w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Premium-450x229.png 450w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px"></p><p>در زیر به کلیه امکانات افزونه وردپرس سئو اشاره می کنیم تا با قسمت های مختلف این افزونه حرفه ای سئو آشنا بشید . اینکه میگم یکی از بهترین افزونه های سئو وردپرس یا محبوب ترین فقط یک شعار برای فروش محصول نیست شما با مراجعه به مخزن وردپرس ( WordPress repository ) و یا سایت اصلی yoast.com تعداد دانلود های این افزونه رو مشاهده کنید نزدیک ۳۰ میلیون سایت فقط از نسخه پریمیو این افزونه استفاده می کنند یعنی این همه سایت چجوری به این نتیجه رسیدن؟</p><h3><strong>نوشتن محتوای کاملا سئو شده و بهینه با seo yoast</strong></h3><p>با استفاده از افزونه سئو وردپرس yoast شما قادر خواهید بود محتوای مطالب خودتون رو کنترل کنید , یکی از قابلیت های بسیار خوب افزونه وردپرس سئو بررسی محتوای سایت شما می باشد و سه چراغ سبز , زرد , قرمز کیفیت مطلب رو به شما نشون میده و کمک می کنه تا بتونید به بهترین شکل ممکن مطالب خودتون رو بهینه کنید.</p><h3><strong>عنوان نوشته و توضیحات سفارشی با wordpress seo by yoast</strong></h3><p>یک مطلب دارای یک عنوان و محتوا می باشد که گوگل عنوان رو در نتاریج جست و جو نمایش میده و به صورت دلخواه قسمتی از محتوا رو هم در زیر عنوان نمایش میده , وردپرس سئو به شما اجازه میده تا بتونید برای مطالب خود عنوان و توضیحات سفارشی مشخص کنید تا در نتایج گوگل بتونید چشم گیر تر باشید .</p><h3><strong>روبات پیکربندی متا ها</strong></h3><p>افزونه سئو wordpress seo by yoast دارای ربوبات های پیکربندی متا ها می باشد , شما می تونید با این قابلیت مواردی چون جلوگیری از نمایش مطلب در گوگل و نقشه سایت جلوگیری کنید . چیزی که برخی سایت های به ان نیاز دارند. دارای بخش تنظیم نحوا نمایش مطالب در شبکه های اجتماعی. خوب میبینید که این&nbsp;نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium تا اینجا کولاک کرده. بریم بقیه موراد رو ببینیم.</p><hr><h3><strong>تکنولوژی نمایش کلمات کلیدی که زیاد جست و جو میشن</strong></h3><p>یکی از مهمترین قسمت های افزونه سئو وردپرس yoast seo انتخاب کلمه کلیدی برای آنالیز محتوا می باشد این قسمت دارای تکنولوژی موتور جست و جوی گوگل هستش یعنی کلمات و جملات مهمی که توسط کاربران زیاد جست و جو میشه رو می تونه بهتون نشون بده تا شما بتونید بهترین کلمه کلیدی رو برای محتوای خودتون انتخاب کنید.</p><h4><strong>ساخت نقشه سایت</strong></h4><p>یکی دیگر قسمت های مهم هر وب سایتی وجود نقشه سایت هست همون site map که به موتورجست و جو ها کمک می کنه بتونن به راحتی به مطالب سایت ما دسترسی داشته باشن این افزونه سئو وردپرس به شما اجازه میده که بتونید به راحتی برای سایت وردپرس خود یک نقشه حرفه ای ایجاد کنید و قسمت های مختلف آن را کنترل کنید.</p><h4><strong>بهینه سازی rss خوراک سایت</strong></h4><p>rss در وردپرس یا همون خوراک سایت مثل نقشه سایت می تونه عمل کنه با یه کم کارایی متفاوت . وردپرس سئو yoast به شما اجازه میده بتونید بخش فید سایتتون رو کنترل کنید و یک توضیح برای ابتدا و انتهای مطالب در خوراک مشخص کنید که این می تونه لینک به سایت شما باشه.</p><h4><strong>برید کرومب ( موقعیت مکانی کاربر در سایت )</strong></h4><p>یکی دیگر از لازمه های هر وب سایتی بخش برید کرومب می باشد . یعنی نمایش موقعیت مکانی کاربر داخل سایت این مورد در اکثر قالب های وردپرس موجود هست افزونه wordpress seo by yoast کمک می کنه بتونید به بهترین شکل ممکن این بخش رو سفارشی سازی کنید. در ادامه میتوانید توضیحات کامل تری از نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium رو مشاهد کنید</p><hr><h4><strong>ویرایش فایل های مهم .htaccess و rebots.txt</strong></h4><p>کلیه سایت ها چه وردپرس و چه سیستم دیگه ای هر وب سایتی این دو فایل رو داره یعنی .htaccess و rebots.txt که مهمترین فایل ها در سئو محسوب میشه ما از طریق این دو فایل می تونید موارد مهممی رو برای بهینه بودن سایت و سئو کردن سایت انجام بدیم. افزونه yoast seo این دو فایل رو در بخش تنظیمات خودش در اختیار شما میزاره تا بتونید تغییراتتون رو به راحتی داخل این فایل ها اعمال کنید.</p><h4><strong>تنظیمات کنسول جستو جوی گوگل</strong></h4><p>کنسول جستجو گوگل Google Search Console برند جدید از شرکت گوگل است که اخیرا جایگزین گوگل وبمستر تولز Google Webmaster Tools شده است. ۱۰ سال قبل ابزاری بنام گوگل وبمستر تولز توسط شرکت گوگل معرفی شد که تا کنون بهترین ابزار آنالیز وب سایت برای وب مسترها بوده است و اخیرا گوگل برای بدست آوردن کاربران بیشتر برای این ابزار قدرتمند خود نام آن را به کنسول جستجو گوگل ( Google Search Console ) تغییر نام داده است. wordpress seo اجازه میده بتونید سایتتون رو از طریق مدیریت وردپرس به این کنسول موتور جست و جو وصل کنید</p><h4><strong>بهینه سازی پیوند یکتا</strong></h4><p>افزونه سئو وردپرس یواست از بهترین نوع پیوند یکتا در وردپرس استفاده می کنه و همچنین اجازه میده تا بتونید کاملا ادرس مطالب و برگه ها رو کاملا سفارشی سازی کنید . آدرس مثل محتوا می تونه یکی از مهمترین بخش های مطالب در سئو محسوب بشه . همچنین در قسمتی دیگر اجازه این رو دارید تا بتونید نحوه نمایش درس ها رو کلا کنترل کنید و یک سری موارد اضافی که باعث طولانی شدن ادرس های شما میشن رو حذف کنید.&nbsp;واقعاً&nbsp;نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس Yoast SEO Premium بسیار افزونه بسیار عالی هست.</p><hr><h4><strong>بهینه سازی ناحیه هدر سایت</strong></h4><p>در دیگر بخش های wordpress seo شاهد گزینه ای برای بهینه سازی ناحیه هدر خواهید بود که می خواد اگه شما می خواهید کدهای اضافه از هدر رو نمایش نده و سبب بهینه شدن کدهای هدر قالب وردپرس سایت شما میشه.</p><h4><strong>مدیریت ریدایرکت ها در وردپرس</strong></h4><p>مدیریت ریداریرکت های که شما در نسخه حرفه ای وردپرس سئو شاهد خواهید بود به شما اجزاه میده تا انواع خطا ها در سایتتون رو به ادرس های جدید ریدایرکت کنید . بدون شک هیچ ساتی بدون خطا نیست ادرس هایی که به خطا دچار شدن و سبب امتیاز منفی در سایت میشن . yoast این قابلیت رو داره تا بتونید به راحتی و فقط با چند کلیک خطا های سایت خود را به ادرس های جدید ریدایرکت کنید و از گرفتن نمره منفی توسط موتور جست و جو جلوگیری کنید.</p><h4><strong>بررسی کلید واژه کانونی چند منظوره ( کلمات کلیدی را به صورت حرفه ای بررسی کنید )</strong></h4><p>کلید واژه ها یا همون کلمات کلید محتوای نوشته که بعد از اتمام نوشته توسط افزونه وردپرس سئو باید بررسی کنیم … در نسخه حرفه ای افزونه شاهد این خواهید بود که میشه چندین کلمه کلیدی رو روی مطلب بررسی کرد تا بشه بهترین کلمه رو از بین کلمات کلیدی موجود برای مطلب خود انتخاب کنیم.</p><hr><h3>افزونه&nbsp;Video SEO for WordPress plugin</h3><p><img class="aligncenter wp-image-4547 size-full" src="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Video-SEO.jpg" alt="افزونه Video SEO for WordPress plugin" width="590" height="300" srcset="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Video-SEO.jpg 590w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Video-SEO-300x153.jpg 300w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Video-SEO-450x229.jpg 450w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px"></p><p>&nbsp;</p><p>اگر از اینکه ویدئوهای سایت شما در اولین لینک‌های&nbsp;Google Videos search یا جستجوهای ویدئو در گوگل باشید. با &nbsp;شما می‌توانید شیوه نمایش سایت شما در موتورهای جستجو را مشخص بکنید. بعد از قرار دادن&nbsp;ویدئو خودتان در این افزونه می‌توانید عنوان و تایلی که می‌خواهید در نتایج برای ویدئوی شم نمایش داده شود را مشخص بکنید، بعدازآن با قرار دادن توضیحات خودتان می‌توانید ویدئوی خودتان رو در سایتتان انتشار بدید و بعد از ایندکس گوگل ویدئوی شما در نتایج جستجوهای گوگل نمایش داده خواهد شد.</p><p>از&nbsp;<strong>افزونه بهینه‌سازی ویدئو</strong><strong>&nbsp;Video SEO for WordPress plugin</strong>&nbsp;می‌توانید همراه با هرکدام از افزونه‌های زیر استفاده بکنید</p><ul><li>Advanced Responsive Video Embedder</li><li>YouTube Embed Plus by Embed Plus</li><li>Advanced YouTube Embed Plugin by Embed Plus</li><li>Cincopa WordPress Media Plugin</li><li>Flowplayer HTML5 for WordPress</li><li>FV WordPress Flowplayer</li><li>InstaBuilder</li><li>Smart YouTube Pro</li><li>TubePress</li><li>Vixy YouTube Embed (formerly known as Artiss)</li><li>Vzaar Official Media Manager</li><li>WordPress Automatic Youtube Video Post</li><li>WP Video Lightbox</li><li>WP YouTube Lyte</li><li>YouTube White Label Shortcode</li></ul><p>&nbsp;</p><hr><h3>افزونه سئو محلی وردپرس&nbsp;Local SEO</h3><p><img class="aligncenter wp-image-4544 size-full" src="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Local-SEO.jpg" alt="افزونه سئو محلی وردپرس Local SEO" width="590" height="300" srcset="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Local-SEO.jpg 590w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Local-SEO-300x153.jpg 300w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-Local-SEO-450x229.jpg 450w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px"></p><p>بیشتر به بازدیدکنندگان سایتتان نزدیک شوید. گوگل با بررسی کردن ip کاربران خود مکان جغرافیایی آن‌ها را پیدا می‌کند و سعی می‌کند که سایت‌هایی که ازلحاظ موقعیت جغرافیایی به کاربر نزدیک‌تر هستند رو به کاربر نمایش دهد.<br>مثلاً فرض بکنید شما به دنبال یک رستوران برای خرید آنلاین فست فود&nbsp;هستید. در گوگل عبارت “فست فود”&nbsp;را سرچ می‌کنید برای کاربری که در تهران قرار دارد نتایج جستجو با شخصی که در شیراز&nbsp;یا مشهد&nbsp;وجود دارد متفاوت می‌باشد و گوگل سعی می‌کند تا وب‌سایت نزدیک‌ترین فست فود&nbsp;رو به کاربر نمایش بده. چون برای کاربری که در تهران قرار دارد، اگر یک فست فود&nbsp;در تبریز نمایش داده شود، عملاً گوگل درست عمل‌نکرده.<br>افزونه سئوی محلی گوگل با پیروی از <a href="http://seo8.ir/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-local-seo/"><strong>الگوریتم کبوتر</strong></a> گوگل مدیران سایت‌ها را نزدیک‌تر به کاربران می‌کند.</p><hr><h3>افزونه Local SEO for WooCommerce</h3><p>اینکه شما در گوگل به دنبال عبارت مثلاً “آرایشگاه” باشید ممکن هست که سایت‌های بسیار مشهوری رو نمایش بده و در لینک‌های ۵ یا ۶ نتایج جستجو نیز یک آرایشگاه باشد که در سمت چپ صفحه نیز نقشه و مشخصات و آدرس آن نمایش داده شود. علت اینکه مشخصات لینک ۶ نتایج جستجو در سمت چپ قرارگرفته به دلیل این نیست که هزینه‌ای رو داده. علت به خاطر این می‌باشد که این سایت از سئو محلی استفاده کرده<br>حال اگر شما یک فروشگاه داشته باشید و کاربر به دنبال یک فروشگاه لوازم‌خانگی باشد،‌شما می‌توانید به‌راحتی با تنظیم کردن افزونه Local SEO for WooCommerce در لینک‌های اول گوگل باشید بعلاوه اینکه مشخصات و جزئیات سایت شما نیز برای کاربر نمایش داده شود.<br>همچنین با این افزونه می‌توانید قیمت‌های هر دسته‌بندی از محصولاتتان رو برای مشتریان برای انتخاب به نمایش بگزارید یا برای هر مشتری با هر موقعیت و محل خاص قیمتی متفاوت داشته باشید. همچنین بعد از خرید نیز شما می‌توانید مشتریان خودتان رو از وضعیت سفارششان در جریان بگزارید. مشتریانی که در منطقه شما باشند، با جستجو کردن در سرویس گوگل مپ می‌توانند فروشگاه شمارا بیابد</p><hr><h3>افزونه Yoast Woocommerce Seo</h3><p><img class="aligncenter wp-image-4545 size-full" src="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-WooCommerce-SEO.jpg" alt="افزونه Yoast Woocommerce Seo" width="500" height="254" srcset="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-WooCommerce-SEO.jpg 500w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-WooCommerce-SEO-300x152.jpg 300w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-WooCommerce-SEO-450x229.jpg 450w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px"></p><p>یکی دیگر از افزونه‌های جانبی wordpress seo by yoast افزونه مخصوص برای سئو و بهینه‌سازی ووکامرس و فروشگاه اینترنتی شما می‌باشد. با این افزونه شما می‌توانید یک سری تنظیمات حرفه‌ای برای بخش فروشگاه خود اعمال کنید تا به شکل متفاوتی نسبت به رقیبان خود در نتایج جست‌وجو ظاهر بشوید.<br>برای یک فروشگاه اینترنتی امری بسیار ضروری و مهم هست تا ازنظر سئو خوب باشد و بتواند در بازار گرم تجارت آنلاین موفق شود . همچنین این مورد برای مدیر فروشگاه امری الزامی است تا برای بهبود وضعیت وب‌سایت خود اقدامات لازم رو انجام بده. افزونه yoast woocemmerce seo به شما کمک می کند به‌راحتی تنظیمات فوق‌العاده حرفه‌ای روی فروشگاه خود اعمال کنید.</p><hr><h3>افزونه News SEO for WordPress</h3><p><img class="aligncenter wp-image-4546" src="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-News-SEO.jpg" alt="افزونه News SEO for WordPress" width="506" height="257" srcset="http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-News-SEO.jpg 400w, http://seo8.ir/wp-content/uploads/2017/02/Yoast-News-SEO-300x152.jpg 300w" sizes="(max-width: 506px) 100vw, 506px"></p><p>شما با این افزونه می‌توانید در سایتتان به‌راحتی و در کمترین زمان اخبار جدیدی که در سایت انتشار می‌دهید را به سرویس google news ارسال بکنید. با افزونه بهینه‌سازی اخبار وردپرس شما در سایتتان با دارا بودن یک نقشه سایت XML هر اخبار جدیدی که در سایتتان قرار می‌دهید را مدیریت بکنید که آیا در بخش اخبار اضافه شود یا خیر.<br>افزونه News SEO for WordPress یک دستیار کاملاً حرفه‌ای و کامل برای کاربرانی که قصد گرفتن کاربر از طریق بخش News در نتایج گوگل می‌باشد باشد. با افزونه News SEO for WordPress می‌توانید خیلی حرفه‌ای دسته‌بندی‌های که می‌خواهید در نتایج جستجو قالب باشند را خواهید دید.</p><hr><p>منبع محتوای بالا برگرفته شده از &nbsp;<a href="http://bigtheme.ir/wordpress-seo-by-yoast-premium/">بیگ تم</a></p><p><strong><a href="http://uploadboy.me/wmon9vs23qnv/seo-premium-all-ddons-v4.8.rar.html">دانلود پکیج نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس ورژن ۴٫۸ به حجم ۱٫۱ مگابایت</a>&nbsp;(جهت استفاده حتما یکبار از حالت فشرده خارج کنید این پکیچ شامل چندین افزونه می باشد.)</strong></p><p><strong><a href="http://uploadboy.me/wmon9vs23qnv/seo-premium-all-ddons-v4.8.rar.html">دانلود&nbsp;نسخه پریمیوم افزونه سئو وردپرس ۴٫۸ Yoast SEO Premium&nbsp;</a></strong></p><p>ورژن نسخه ۴٫۸ حجم ۷&nbsp;مگابایت</p><br><center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4542">دانلود رایگان مجموعه افزونه های Yoast Seo</a></strong></center><br><center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4542">ادامه مطلب ... </a></strong></center><br> text/html 2017-04-25T18:34:55+01:00 mostafa-alizadeh.mihanblog.com mostafa alizadeh نمونه سوالات آیین نامه http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com/post/97 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای موفقیت در هر آزمون و امتحانی نیاز است قبل از آن آمادگی لازم را به دست بیاوریم . یکی از مهم‌ترین دلایل شکست ما در آزمون‌های مختلف عدم آشنایی با نحوه برگزاری امتحان و عدم آگاهی از سبک سؤالاتی است که در امتحان می‌آید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این قضیه برای امتحان آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی نیز صدق می‌کند . خیلی از هنرآموزان آموزشگاه‌های رانندگی قبل از امتحان آیین‌نامه ، نمونه سؤالات آیین‌نامه را حل نمی‌کنند . و حتی </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://www.drdriving.ir/"><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-language:AR-SA">نمونه سوالات آیین نامه</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> را قبل از آزمون آیین‌نامه نمی‌بینند و اصلاً با نمونه سؤالات آشنا نیستند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکی از مهم‌ترین دلایل مردود شدن در امتحان آیین‌نامه ندیدن و حل نکردن نمونه سؤالات آیین‌نامه است . باید دقت داشت که معمولاً امتحانات آیین‌نامه سال‌های مختلف شبیه به هم هستند و اگر هنرآموزان قبل از آزمون آیین‌نامه رانندگی نمونه سؤالات مختلف از بخش‌های متفاوت کتاب جدید آیین‌نامه با جواب را ببینند قطعاً احتمال قبولی آن‌ها در آزمون آیین‌نامه بیشتر خواهد بود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش‌هایی از کتاب آیین‌نامه مانند مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی نیز است که بیش از آنکه باید از آن‌ها نمونه سؤال دید باید از روی کتاب مفاهیمش را حفظ کرد . بخش تابلوهای راهنمایی و رانندگی یکی از بخش‌های مهم و پر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سؤال در آزمون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است . و دقیقاً یکی از بخش‌هایی است که خیلی از هنرآموزان در هنگام حل نمونه سؤالات آیین‌نامه قبل از امتحان آیین‌نامه یا در زمان آزمون آیین‌نامه به آن‌ها پاسخ اشتباه می‌دهند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چون بخش تابلوها فرار است توصیه می‌شود بارها بارها و فاصله‌های زمانی مناسب مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی را از کتاب آیین‌نامه مطالعه نمایید و سعی کنید آن‌ها را حفظ کنید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای دانلود نمونه سؤالات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با جواب pdf به وب‌سایت دکتر رانندگی مراجعه نمایید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">امیدواریم با خواندن </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://www.drdriving.ir/"><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-language:AR-SA">سوالات گواهینامه رانندگی</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> قبل از آزمون آیین‌نامه دربار اول در </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://www.drdriving.ir/106/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%25"><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-language:AR-SA">ازمون ایین نامه اصلی</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> قبول شوید .</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-18T18:29:34+01:00 mostafa-alizadeh.mihanblog.com mostafa alizadeh تیوب لیزر http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com/post/79 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">تیوب لیزر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://rtc24.com/%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1"><b><span lang="FA">تیوب لیزر</span></b></a></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"> یکی از <b>قطعات یدکی دستگاه لیزر</b> به شمار می رود که در واقع هسته اصلی </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://rtc24.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1"><b><span lang="FA">دستگاه لیزر</span></b></a></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"> <span lang="FA">می باشد. تیوب دستگاه لیزر به جهت نگهداری گاز </span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">CO2</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و ایجاد نور لیزر کاربرد دارد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">تیوپ لیزر</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"> یک قطعه یدکی مصرفی می باشد و پس از مدتی به دلیل تمام شدن عمر و یا شکستن و خراب شدن آن را باید تعویض کنید. به همین دلیل دارندگان <i>دستگاه لیزر</i> باید اطلاعات کافی را در مورد تیوب خوب بدانند تا بتوانند بهترین نوع آن را انتخاب نمایند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">&nbsp;تیوب های لیزر در دو نوع شیشه ای و فلزی در بازار موجود می باشند. گزینه های بسیاری در انتخاب یکی از این دو نوع تیوب نقش دارند. گرچه تیوب لیزر فلزی عمر بیشتری دارد و زمان گارانتی آن طولانی تر است؛ ولی تیوب لیزر شیشه ای به دلیل قیمت خیلی مناسب تر آن محبوب تر می باشد. این دو نوع تیوب از لحاظ کیفیت در یک رده قرار دارند چون نوری که از آن ها ایجاد می شود با قدرتی برابر 50 وات ساتع می شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">تیوب لیزر شیشه ای را از جنس شیشه نشکن و مقاوم به گرما می سازند و اصولا در دو طرف آن سوراخ هایی برای ورود و خروج گاز قرار دارند. همچنین از دو آینه برای بالا بردن توان دستگاه لیزر و موازی کردن بازتاپ پرتو لیزر استفاده می شود. ماده خنک کننده این قطعه یدکی دستگاه لیزر، آب می باشد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">برای تحلیل و بررسی تیوب های لیزر انتخابی خود، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">1. قطر تیوب لیزر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">2. آینه دستگاه لیزر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">3. کاتدها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">4. محل اتصال سیم ها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">بعد از انتخاب <b>تیوب دستگاه لیزر</b> از یک شرکت معتبر، باید آن را تعویض کنید. شما می توانید این کار را با داشتن کمی تخصص انجام دهید. برای این کار فقط کافی است تیوب قدیمی و شلنگ ها را جدا کرده و تیوب لیزر جدید خود را نصب نمایید. بهتر است اگر برای اولین بار خودتان تمایل به تعویض تیوب دارید، قبل از شروع کار از یک نفر متخصص کمک بگیرید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">در صورتی که تمایل دارید از <i>تیوپ لیزر</i> خود به بهترین نحو ممکن استفاده کنید باید موارد نگهداری از آن را به خوبی بدانید. یکی از این موارد تعویض آب خنک کننده آن می باشد. در غیر این صورت تیوب لیزر شما ممکن است خیلی&nbsp; زودتر از حد معمول بشکند. همچنین تیوب لیزر پس از مدتی استفاده رسوب می گیرد. سعی کنید برای بیشتر شدت عمر تیوب دستگاه لیزر خود، در صورت رسوب گرفتگی آن را از دستگاه خارج کنید و شستشو دهید.<o:p></o:p></span></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language: FA">هر چقدر بیشتر راجع به تیوب </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://rtc24.com/"><b><span lang="FA">دستگاه برش لیزری</span></b></a></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"> اطلاعات داشته باشید مسلما تیوب مناسب تری برای دستگاه لیزر خود می توانید انتخاب کنید و همچنین اطلاعات بیشتر شما درباره ساختار آن باعث می شود تا بهتر از آن نگهداری کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-28T19:44:56+01:00 mostafa-alizadeh.mihanblog.com mostafa alizadeh چگونه در صفحه اول گوگل باشیم http://mostafa-alizadeh.mihanblog.com/post/96 <center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4516" title="چگونه در صفحه اول گوگل باشیم" target="_blank">چگونه در صفحه اول گوگل باشیم</a></strong></center><br><h1><span style="font-size: 12pt;"><strong>چگونه در صفحه اول گوگل باشیم ؟</strong></span></h1><p>چگونه در صفحه اول گوگل باشیم ؟ شاید این سؤالی باشد که برای بسیاری از صاحبان سایت مهم تلقی شود و به دنبال روش‌هایی می‌باشند که طراحی سایت آن‌ها در صفحه اول گوگل قرار گیرد. گوگل به‌عنوان قوی‌ترین موتور جستجوگر بر اساس فاکتورهای عملکردی خود به رنکینگ طراحی وب‌سایت طراحی وب‌سایت‌ها اقدام می‌نماید. کلمات کلیدی واسطی برای نمایش فهرستی از سایت‌ها می‌باشند که به واسط کاربران گوگل درج می‌گردد؛ اما چگونه می‌توانید طراحی سایت خود را بر اساس کلمه کلیدی خاص در صفحه اول گوگل قرار دهید.</p><h2><span style="font-size: 12pt;">ارائه محتوای مفید</span></h2><p>سعی کنید مطالب بکر و منحصربه‌فردی ایجاد کنید که مخاطب پسند باشد. مطالب سایت‌های دیگر را در سایت خود منتشر نکنید. موتور جستجوگر گوگل مطالب کپی را تشخیص می‌دهد و جایگاهی به غیر صفحه اول قرار می‌دهد. شاید مطالب کپی شما در ابتدای کار جایگاه خوبی به دست بیاورد ولی این جایگاه موقت خواهد بود و به‌مرورزمان جایگاه خود را از دست خواهد داد.</p><h2><span style="font-size: 12pt;">کد نویسی استاندارد</span></h2><p>سعی کنید از ساختار کد نویسی استاندارد برای صفحات وب استفاده کنید این امر بسیار مهمی به شمار می‌رود؛ و اگر طراحی سایت شما توسط افراد غیرمتخصص صورت گیرد تلاش شما برای بالا بردن آمار بازدیدتان امری بی‌نتیجه خواهد بود.</p><h2><span style="font-size: 12pt;">تبادل لینک و رپورتاژ</span></h2><p>یکی از مهم‌ترین مواردی که برای اینکه چگونه در صفحه اول گوگل باشیم بک لینک و رپورتاژ متن در سایت‌های پربازدید و خبری می‌باشد. موتور جستجوی گوگل برای پیدا کردن مطالب جدید سایت‌های که در دایرکتوری ثبت‌نشده‌اند از همین طریق اقدام می‌کند. مثلاً اگر لینک مطلبی از سایت شما در سایتی معتبر که گوگل روزانه به آن سر میزند قرار بگیرد گوگل از طریق همان لینک وارد سایت شما شده و مطلب شمارا برسی می‌کند و اگر ازنظر الگوریتم‌های خود مشکلی وجود نداشته باشد مطلب شمارا ثبت می‌کند. پس لینک‌های خود را در سایت‌های معتبر قرار دهید.</p><p>پیشنهاد می شود از مقاله <a href="http://seo8.ir/%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/">فاکتورهای بک لینک</a> که در این مورد هست بازدید نمایید.</p><h3><br></h3><p><br></p><br><center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4516">چگونه در صفحه اول گوگل باشیم</a></strong></center><br><center><strong><a href="http://seo8.ir/?p=4516">ادامه مطلب ... </a></strong></center><br>